naar startpagina
informatie over Vlaanderen ga naar info over de overheid ga naar de Vlaamse infolijn ga naar publicaties ga naar vacatures ga naar contact
start > Vlaamse overheid > 11 juli: officiŽle feestdag van de Vlaamse Gemeenschap ter herdenking van de guldensporenslag
 
   
   
   
11 JULI: officiële feestdag van de Vlaamse Gemeenschap ter herdenking van DE GULDENSPORENSLAG

Op 11 juli 1302 versloegen de milities van de Vlaamse steden en gemeenten, die voornamelijk bestonden uit voetvolk van ambachtslieden en boeren, een leger van Franse ridders te paard, aan de Groeningekouter bij Kortrijk.

Op het slagveld werden nadien honderden gouden sporen teruggevonden, maar de naam Guldensporenslag wordt pas in de loop van de negentiende eeuw algemeen gebruikt.

Deze veldslag moet worden gezien als een episode in de strijd van het voormalige graafschap Vlaanderen tegen de politiek van de Franse koningen om het graafschap aan te hechten bij het Franse kroondomein.

Los van de sociaal-economische factoren die mee oorzaak waren van het verzet en de opstand tegen de Franse koning, en van het democratiserende effect van deze overwinning op de samenstelling van de stedelijke bestuursorganen, heeft deze veldslag een definitieve annexatie van het historische graafschap Vlaanderen bij het Franse kroondomein kunnen verhinderen.

De Guldensporenslag bood alle elementen voor een romantische visie op het eigen verleden, die in de loop van de negentiende eeuw en kort na de Belgische onafhankelijkheid opgang maakte. Deze veldslag gold als een voorbeeld van verzet tegen vreemde overheersing en van drang naar zelfstandigheid en autonomie.

Het ontluikende Vlaamse ontvoogdingsstreven binnen BelgiŽ vond daarin het ideale symbool en voorbeeld voor de verdere ontwikkeling van de eigenheid en het zelfbehoud van Vlaanderen. In een niet geringe mate heeft ook de geromantiseerde versie van deze veldslag door Hendrik Conscience in het boek De Leeuw van Vlaenderen (1838),daartoe bijgedragen.

De gebeurtenissen van 1302 zijn tot het collectieve bewustzijn van de Vlamingen gaan behoren en liggen vandaar mee ten grondslag aan de officiŽle symbolen van de Vlaamse Gemeenschap.
     
Meer info over dit onderwerp
Er is geen geassocieerde info.
   
 
 
disclaimer