naar startpagina
informatie over Vlaanderen ga naar info over de overheid ga naar de Vlaamse infolijn ga naar publicaties ga naar vacatures ga naar contact
start > Vlaamse overheid > vlag
 
   
   
   
Vlag
Nadat de culturele autonomie in 1973 ingevoerd werd in België, maakte de Vlaamse vertegenwoordigers in de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap, ervan gebruik om bij het decreet van 6 juli 1973, een vlag, een volkslied en een feestdag vast te stellen als de eigen symbolen van de Nederlandse Cultuurgemeenschap.
Door de ministeriële besluiten van 11 juli 1985 werden de vlag en het volkslied officieel vastgesteld, maar nu als symbolen van de Vlaamse Gemeenschap.
Het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap, voegde aan de symbolen ook een wapen toe.
De officiële symbolen van de Vlaamse Gemeenschap zijn de uitdrukking en verzinnebeelding van de meest essentiële waarden waarmee die gemeenschap zich vereenzelvigt en die bijgevolg respect en eerbied afdwingen.

Op de onderstaande pagina's vindt u meer informatie over de oorsprong en de betekenis van de officiële symbolen, tekst of muziek. U vindt tevens de officieel vastgestelde afbeelding of voorstelling, de officiële tekst of muziek. Bovendien kunt u er zien en lezen hoe ze correct gebruikt of toegepast worden bij officiële gebeurtenissen of plechtigheden.

(voor informatie over de wapens van provincies en gemeenten en over de registratie van de wapens van privé personen, organisaties en instellingen raadpleegt men de website van de Vlaamse Heraldische Raad, p.a. de afdeling Monumenten en Landschappen: http://www.monument.vlaanderen.be)
     
Meer info over dit onderwerp
Er is geen geassocieerde info.
   
 
 
disclaimer